Taisyklės

Varžybų metu negalima važiuoti prieš eismą.

Lenkimai “S” tipo posūkiuose draudžiami. (Kai lenktyniaujama su “Full damage”).

Vairuotojas atsilikęs ratu ar daugiau privalo praleisti jį ratu lenkianti automobilį.

Aplenkus automobilį negalima jo blokuoti, negalima stabdyti važiuojant jo trajektorijoje.

Pažeistas automobilis turi važiuoti kelkraštyje ir tokiu būdu praleisti greičiau važiuojančius automobilius.

 

Įmanomos baudos:

Maža +20s.

Didelė +60s.

Labai didelė – diskvalifikacija (pašalinimas iš varžybų).